Tin cậy

Lucky Patcher

mark8
6.08MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 6.5.6 4 ngày trước

Mô tả của Lucky Patcher

Lucky Patcher is a great Android tool to remove ads, modify Permissions, bypass premium applications license verification, and more.

To use all features of Lucky Patcher, you need a rooted device.

Know :
Although stable, functioning of Lucky Patcher can't be guaranteed at 100%.
So you are solely responsible of use of this application.
Under no circumstances Netbew will be responsible for any problems caused to your device (rebooting loop, unstable system, etc...).

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Lucky Patcher

4.28
361
5
251
4
21
3
56
2
5
1
28

Đánh giá Lucky Patcher

Ngôn ngữ
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng mark8
Cửa hàng mark8 513.93k 272.76M

Ứng dụng tương tự với Lucky Patcher

Thông tin

Phiên bản 6.5.6
Khả năng tương thích Android 2.2.x+ (Froyo)


Tải về Lucky Patcher
Tải về